បើយើងដាំដំណាំអ្វីមួយ យើងមិនអាចរំពឹងថានិងបានផលភ្លាមៗនោះទេ

84

បើយើងដាំដំណាំអ្វីមួយ យើងមិនអាចរំពឹងថានិងបានផលភ្លាមៗនោះទេ ។ ដូចទីនេះអញ្ចឹង ខ្ញុំដាំហើយរំពឹងទុកថានិងបានផលនៅ២ឆ្នាំក្រោយ ប៉ុន្តែលទ្ធផលបែរជាបានឆាប់ជាងការរំពឹងទុកទៅវិញគ្រាន់តែយើងខំថែដាក់ទឹកនិងយកចិត្តទុកដាក់និងដាក់ចិត្តធ្វើវា១០០%”ជាពិសេសជ្រើសរើសគ្រាប់ពូជបានត្រឹមត្រូវ”។


វាមិនខុសអីពីការទិញអចលនៈទ្រព្យទេ យើងទិញថ្ងៃនេះដើម្បីចំណេញនៅថ្ងៃស្អែក ការទិញអចលៈទ្រព្យគឺជាការដាំដុះគ្រាប់ពេជ្រសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត
បើចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងមកមើលគម្រោងយើងខ្ញុំបាននិងមានរថយន្តជូនដោយមិនគិត

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here