បច្ចេកទេសលាយដីសម្រាប់ដំណាំក្រូចឆ្មារ

2657

១.ការផ្សំដី

-៧០% ដីស្រទាប់លើប្រមាណ ៣០ស.ម ចុះក្រោម

-១០% អង្កាមដុតរោលៗ កុំឱ្យខ្លោច

-១០% ស្លឹកឈើ ឬស្លឹកដំឡូង ឬដើមសណ្តែកបាយក្រៀមចិញ្ច្រាំឱ្យខ្លីៗ

-១០% ស្រកីដូងស្ងួតចិញ្រ្ចាំខ្លីៗ

-ជីអាចម៍ប្រចៀវ ១គ.ក្រ/គុម្ព

-ជីខ្ទីងប្លាស់ ០.៥គ.ក្រ/គុម្ព

ត្រូវលាយគ្រឿងផ្សំខាងលើឱ្យសព្វ។

២.ការថែមជី និងការថែទាំ

-ដាក់ជីខ្ទីងប្លាស់ ១ស្លាបព្រាបាយក្នុង ១ខែម្តង

-នៅពេលដាក់ជី ត្រូវដាក់ឱ្យឆ្ងាយពីគល់ប្រមាណ ២ស.ម ពីគល់

-ជីខ្ទីងប្លាស់ ០.៥គ.ក្រ

មិនអាចដាក់ជីខ្ទីងប្លាស់ប៉ះនឹងគល់ឡើយ

ស្រោចទឹកព្រឹកម្តង និងល្ងាចម្តង ចៀសវាងការប្រើទឹកអណ្តូង។ ប្រសិនប្រើទឹកអណ្តូងត្រូវមានម៉ាស៊ីនសម្រស់ទឹក។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here