បច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតផ្កាពណ៌លឿង

1542

វត្ថុធាតុដើម៖វត្ថុដែលយើងអាចយកមកធ្វើឱ្យដូចធម្មជាតិដែលផ្សិតត្រូវការគឺៈ ស្នូលពោតដើមពោត ចំបើងរឺចិញ្ច្រាំង អាចម៍រណាដើមកៅស៊ូ អាចម៍រណាឈើសាច់ទន់ អាចម៍ឈើសាច់រឹង ប៉ុន្ដែវត្ថុធាតុដើមដែលគេនិយមជាងគេគឺចំបើងរឺចិញ្ច្រាំងអាចម៍រណាដើមកៅស៊ូ និងអាចម៍រណាដើមសាច់ទន់ ។ការលាយល្បាយបណ្តុះ ការច្រកល្បាយ

រូបមន្តលាយបណ្តុះ៖
រូបមន្ដទី១៖ស្នូលពោត១០០គ.ក្រជីធម្មជាតិ២គ.ក្រកំបោរស២គក្រអាហារបំប៉ន៦គក្រកន្ទក់ល្អិត១២គ.ក្រ ម្សៅដំណើប ២គក្រ។ការតំរៀបចំហុយ

ការបញ្ចូលមេ

រូបមន្ដទី ២៖ អាចម៍រណាឈើទន់ ១០០ គ.ក្រ ជីធម្មជាតិ ២ គ.ក្រ អាហារបំប៉ន ៦គក្រ ​និងម្ស៉ៅដំណើប ២ គ.ក្រ។ការព្យួរក្នុងរោងបណ្តុះ

ការប្រមូលផល

ប្រភព៖ CNAD

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here