បច្ចេកទេសតែងមែកត្របែក ដើម្បីឆាប់បានផ្លែ និងផលច្រើន

293

ខាងក្រោមនេះជាបច្ចេកទេសតែងមែកត្របែក ដើម្បីឆាប់បានផ្លែ និងផលច្រើន៖

កុំភ្លេចចែករំលែកបន្តដល់បងប្អូនកសិករយើងដែលកំពុងដាំដុះ ឬចាប់អារម្មណ៍ចង់ដាំដុះត្របែកនេះផងបាទ។

វីដូអូ៖

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here