បច្ចេកទេសដោតមែកស្វាយពូជផ្សេងទៅនឹងដើមស្វាយចាស់ មួយដើមអាចធ្វើបាន ៥ ទៅ ៦ពូជ (មានវីដេអូ)

542

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូបង្ហាញអំពី បច្ចេកទេសដោតមែកស្វាយពូជផ្សេងទៅនឹងដើមស្វាយចាស់ មួយដើមអាចធ្វើបាន ៥ ទៅ ៦ពូជ។ សូមបងប្អូនកសិករយើងសាកល្បងទាំងអស់គ្នាបាទ។

សូមអរគុណចំពោះលោកវុទ្ធី ដែលបានសម្រួលការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ។

វីដេអូ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here