បច្ចេកទេសដាំម្ទេសហិរទទួលបានជោគជ័យ

289

នេះជាបច្ចេកទេសដាំម្ទេសហិរបានជោគជ័យរបស់បងប្អូនកសិករយើង។ សូមបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ដាំ ឬស្វែងយល់បន្ថែមពីការដាំដុះដំណាំម្ទេសហិរ សូមពិនិត្យមើលអត្ថបទខាងក្រោមនេះ៖Image may contain: plant, tree, outdoor and natureImage may contain: plant, flower, outdoor and natureImage may contain: plant, tree, outdoor and natureImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: one or more people and textImage may contain: one or more people and textImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: one or more people, text and foodImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: textImage may contain: textNo automatic alt text available.Image may contain: textImage may contain: textImage may contain: textNo automatic alt text available.Image may contain: textNo automatic alt text available.Image may contain: textImage may contain: 1 person, textសម្រួល៖ កូនផ្កាម្លិះ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here