បច្ចេកទេសដាំផ្កាខាត់ណា

798

ដំណាំខាត់ណាផ្កា ជាដំណាំអាចដុះលូតលាស់បានពេញមួយឆ្នាំ វាត្រូវការស៊ីតុណ្ហភាពជាមធ្យមចាប់ពី 15 – 20 អង្សាសេ។

-ការរៀបចំដី ត្រូវភ្ជួរដីជម្រៅចាប់ពី 15 – 30 ស.ម. ហើយហាលដីចោលចាប់ពី 7 – 10 ថ្ងៃ ភ្ជួរអោយបាន 2 – 3 ដង មុនពេលដាំដុះខាត់ណាផ្ដា។

-ការលើករង ទទឹង 100 ស.ម. និងបណ្ដោយតាមចម្ងាយរបស់ដីពិត ចន្លោះរង 30 ស.ម.

-កម្ពស់រង រដូវវស្សាត្រូវលើករងកម្ពស់ 20 – 25 ស.ម. និង រដូវប្រាំងត្រូវលើករងកម្ពស់ចាប់ពី 10 – 15 ស.ម

-ការដាំដុះ ចន្លោះជួរ 50 ស.ម. និង ចន្លោះគុម្ព 40 ស.ម. កាប់រណ្ដៅជម្រៅចាប់ពី 8 – 10 ស.ម. 2 ជួរក្នុងមួយរង។

ចំណាំៈ

-ដាក់ជីក្រោយពេលជ្រោយដីហើយ ត្រូវរោយជីតាមចន្លោះគុម្ព ហើយជ្រោយដីលប់ បន្ទាប់ពីដាក់ជី ហើយត្រូវស្រោចទឹកអោយជោកដី។

-ការប្រមូលផលធ្វើឡើងក្រោយពេលដាំដុះរយៈពេល 65 – 75 ថ្ងៃ ទិន្នផលដែលទទួលបានគិតជាមធ្យមចាប់ពី 9 – 15 តោនក្នុងផ្ទៃដីមួយហិកតា។

 

ប្រភព ៖ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា/ សេវាកម្មប្រឹក្សានិងរៀបចំគំរោងកសិកម្ម

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here