បច្ចេកទេសដាំទំពាំងបាយជូរ (មានវីដេអូ)

857

រូបភាពចំការ និងផ្លែទំពាំងបាយជូររបស់លោក​ ចាន់ ថៃឈឿន ប្រជាកសិករដាំដុះផ្លែទំពាំងបាយជូរ

ខាងក្រោមជាវីដេអូនៃការដាំដុះផ្លែទំពាំងបាយជូររបស់លោក​ ចាន់ ថៃឈឿន។ សូមទស្សនាវីដេអូ នៃការចែករំលែកបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសដាំទំពាំងបាយជូរ ទាំងអស់គ្នា៖


សូមជួយចែករំលែកដល់ប្រជាកសិករយើងឱ្យបានដឹងផង។

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ផ្សារកសិកម្មយើង – Our Agricultural Market  (https://www.facebook.com/OurAgriculturalMarket/)  ដែលបានផ្តល់វីដេអូជូន។

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here