បច្ចេកទេសដាំដូងក្រអូប (មានវីដេអូ)

1887

បច្ចេកទេសដាំដូងក្រអូប

សូមទស្សនាវីដេអូ ស្តីអំពីបច្ចេកទេសដាំដូងក្រអូប ខាងក្រោម៖

សូមជួយចែករំលែកដល់ប្រជាកសិករយើងឱ្យបានដឹងផង។

សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ផ្សារកសិកម្មយើង – Our Agricultural Market  (https://www.facebook.com/OurAgriculturalMarket/)  ដែលបានផ្តល់វីដេអូជូន។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here