បច្ចេកកទេសលាយជី និងបណ្តុះផ្សិតពណ៌ផ្កាឈូក!!

71

១-វត្ថុធាតុដើម៖វត្ថុដែលយើងអាចយកមកធ្វើឱ្យដូចធម្មជាតិដែលផ្សិតត្រូវការគឺៈ

-ស្នូលពោតដើមពោត

-ចំបើងរឺចិញ្ច្រាំង

-អាចម៍រណាដើមកៅស៊ូអាចម៍រណាឈើសាច់ទន់អាចម៍ឈើសាច់រឹងក៏បានប៉ុន្ដែវត្ថុធាតុដើមដែលគេនិយមជាងគេគឺចំបើងរឺចិញ្ច្រាំងអាចម៍រណាដើមកៅស៊ូ និងអាចម៍រណាដើមសាច់ទន់  ។

២-រូបមន្តលាយបណ្តុះ
+រូបមន្ដទី១

១-ចំបើង១០០គ.ក្រ

២- ជីធម្មជាតិ២គ.ក្រ
៣-កំបោរស២គក្រ


៤-អាហារបំប៉ន៦គក្រ
កន្ទក់ល្អិត១២គ.ក្រ
៦-ម្សៅដំណើប២គក្រ


+រូបមន្ដទី២
១-អាចម៍រណាឈើទន់១០០ គ.ក្រ
២-ជីធម្មជាតិ២ គ.ក្រ
៣-កំបោរស២ គ.ក្រ


៤-អាហារបំប៉ន៦គក្រ
៥-កន្ទក់ល្អិត១២ គ.ក្រ
៦- ម្ស៉ៅដំណើប២ គ.ក្រ

២-វិធីដាំ
-ត្រូវលាយល្បាយបណ្តុះចូលគ្នា

-ច្រកល្បាយចូលដបជ័រ

-ដាក់ចំហុយ

-ការបញ្ចូលមេ

-ការព្យួរក្នុងរោងបណ្តុះ

ប្រភព៖cnadcambodia

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here