ធ្វើសៀងដោយខ្លួនឯង ធានាពីសុវត្ថិភាព និងអនាម័យ !!

7164

ធ្វើសៀងដោយខ្លួនឯងធានាពីសុវត្ថិភាព និង អនាម័យ ។
ឆ្ងាញ់ធូរថ្លៃលាយតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត។

-សណ្តែកសៀង2គីឡូ

-ត្រាំទឹក 24 ម៉ោង

-លាងអោយអស់សម្បក

-ស្ងោ ដោយភ្លើងតិចល្មម

-ហើយស្រង់មកហាលថ្ងៃអោយស្ងួត

-ផ្អាប់ទុក 3ថ្ងៃ ក្នុងក្រឡ ឱ្យឡើងមេ។

-ដាំទឹក 1លីត្រ កន្លះ

-ដាក់អំបិល1គីឡូទុកឱ្យត្រជាក់។

-កំឡោចស្ករត្នោត 200 ក្រាម យកទៅច្របល់សណ្តែកអោយសព្វ។

-ដាក់ម្សៅស៊ុប15ក្រាម ។

-ចាក់ទឹកអំបិលចូល ហើយរក្សាទុក ៕

រូបមន្តនិងវិធីធ្វើដោយ៖Thaoke Prengchhar

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here