ធ្វើយ៉ាងណាទើបដឹងថាដូងនោះជាដូងខ្ទិះ?

588

ដោយសារដូងខ្ទិះខុសពីដូងធម្មតាហើយក្នុងមួយធ្លាយៗ មានផ្លែខ្ទិះយ៉ាងច្រើន២ទៅ៣ផ្លែប៉ុណ្ណោះ ទោះបីក្នុងមួយធ្លាយមាន២០ផ្លែក៏ដោយ មិនមែនមាននៅគ្រប់ធ្លាយនោះទេ ។

ដោយសារសាច់ដូងក្រាស់ទឹកខាប់អន្ធិលៗ ហើយផ្លែខ្លះគ្មានទាំងទឹកផងនោះ ដូច្នេះហើយ វិធីក្នុងការជ្រើសរើសផ្លែដូងខ្ទិះ គឺ
-យកមករលាក់ទឹកដើម្បីស្តាប់មើល


-ជាទូទៅសំឡេងដូងខ្ទិះឮសូរតិច ឬ មិនឭសំឡេងតែម្តង


-បើបើចង់ដឹងច្បាស់នោះ គឺចាំបាច់ត្រូវបកសំបកដូងចេញ ហើយគោះផ្លែមួយនោះដើម្បីបញ្ជាក់សំឡេង ព្រោះដូងខ្ទិះរលាវាស្វិតហើយមិនងាយវាយបំបែក ។

សម្រួលអត្ថបទៈ អ៊ាង សុផល្លែត
ប្រភព៖ ដូងខ្ទិះ ស្រុកកំពង់ស្ពានកម្ពុជាក្រោម

វីដេអូ

វីដេអូ ដើមដូងខ្ទិះ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here