ធ្វើទ្រុងមាន់ងាយៗសម្រាប់អ្នកចង់ចិញ្ចឹមមាន់

1242

ជាធម្មតា  យើងឃើញបងប្អូនកសិករធ្វើទ្រុងមាន់ដោយឈើ ឬស្បូវជាដើម ប៉ុន្តែនេះជាគំនិងច្នៃប្រឌិតល្អមួយបែបទៀតក្នុងការធ្វើទ្រុងមាន់ងាយៗជាមួយនឹងសំណាញ់ (ដូចរូបខាងក្រោម)។ អ្នកអាចសាកសល្បងធ្វើបានបើចាប់អារម្មណ៍។

Image may contain: grass, plant, tree, outdoor and natureImage may contain: text

Image may contain: tree, plant, grass, outdoor and natureImage may contain: plant, tree, outdoor and nature

No photo description available.Image may contain: plant, tree and outdoorImage may contain: tree, plant and outdoorNo photo description available.Image may contain: birdImage may contain: outdoor and natureImage may contain: tree, grass, outdoor and nature

រៀបរៀងដោយ៖ កូនផ្កាម្លិះ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here