តោះរៀនបណ្តុះស្វាយទុកដាំខែភ្លៀងខាងមុខនេះ !!!

147

នេះជាវិធីផ្សាំស្វាយតាមមែកដោមមិនប្រើឬស៖
ការប្រើវិធីនេះល្អប្រើហើយលឿន សំរាប់អ្នកដែលចង់បានមែកពូជធំៗយកទៅដាំ ដោយមិនធ្វើអោយ មែកពូជអន់ពេលដាំ។

 

បញ្ជាក់៖ក្រោយកាត់ចេញពីដើម យើងត្រូវយកវាមកផ្សាំនៅក្នុងថង់ផ្សាំ-ផើងឬកញ្ច្រែង ទៅតាមទំហំនៃមែកពូជដែលយើងបានផ្សាំ មើលលៃអោយល្មមអាចទប់បាន។ប្រសិនបើមែកពូជនោះវាធំ យើងអាចប្រើ ឬស12និង34 ឬសក៏បាន។

តែអ្វីដែលត្រូវមានគឺ1-កូនដែលមានឬសល្អ 2-ស្រកីដូងម៉ដឬដីល្បាយធូ 3-មែកពូជដែលត្រូវធ្វើ 4-ឧបករណ៍នៃការធ្វើ ហើយរយៈពេលដែលអាចកាត់មកផ្សាំបានគឺ55-60ថ្ងៃ អាស្រ័យលើឬសដុះចេញមកល្អ ។

 

Credit Vuthy So

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here