ដំណាំទាំង៦ប្រភេទដែលដាំឆាប់ទទួលបានផល

270

១.ផ្សិត
២.ដំណាំសាលាដ
៣.ដំណាំជី
៤.សណ្តែកបណ្តុះ
៥.ត្រកួនចិន
៦.ដំណាំស្ពៃ
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
សូមរក្សាទម្រង់អត្ថបទរបស់ខ្ញុំរាល់ប្រភពដែលយកទៅចែកចាយបន្ត។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here