ជំរើសថ្មីសម្រាប់កសិករ គឺ ការដាំស្រូវលើទឹក សម្រាប់កសិករ រស់នៅក្បែរទន្លេ&ជិតកន្លែងដែលមានទឹកគ្រប់គ្រាន់!!

138

សម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅតំបន់មានទឹកជំនន់ញឹកញាប់ ឬជិតត្រពាំងបឹងសូមសាកល្បងដាំស្រូវលើទឹកតាមគំរូរូបភាពខាងក្រោម៖

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here