ក្រឡាញ់ព្យាបាលរាក​ និងឫសដូងវិល

720

ព្យាបាលរាក និងឫសដូងវិល។

ប្រភេទរុក្ខជាតិ  ៖ ក្រឡាញ់

វិធីធ្វើ និងវិធីប្រើប្រាស់ ៖

-សំបកស្ងួតប្រើពី ១០-១៥ ក្រាម ក្នុងមួយថ្ងៃ។

ប្រភព៖ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របូរាណ

 

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here