ក្ទម្ពទេស ជាបន្លែឱសថដ៏ពិសេស! បន្ថយជំងឺលើសឈាម បំប៉នឆ្អឹងឲ្យមាំ ទំលាក់ព្រូន បំប៉នក្រលៀន និងថ្លើម ការពារពីជំងឺមហារីក

1539

 ក្ទម្ពទេស មានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការពារនិងថែរក្សាជំងឺជាច្រើនប្រភេទ ដូចជា
ក្នុងត្រួយកន្ធំថេតបរិបូណ៌ដោយ Carbohydrate , Proteine , Fibers , Calcium , Vit A , Vit B1 B2 B3 , Vit C , ជាតិដែក
ជាថ្នាំអាយុវែង (ឬស ,គ្រាប់ចាស់ ) 


បំប៉នឆ្អឹង (ត្រួយ ផ្លែខ្ចី គ្រាប់ ) 
ជួយជំងឺលើសឈាម ទម្លាក់ សម្ពាធឈាមមិនឲ្យខ្ពស់ (ត្រួយ ) 


បំប៉ននិងរក្សាភ្នែក
បំប៉នបេះដូង ( ត្រួយ )


ជួយបញ្ចុះជាតិស្ករក្នងឈាម ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម 
ជួយឲ្យគេងលក់ស្រួល ( គ្រាប់ចាស់ ) 
ជួយចំរើនអាហារ ( ផ្លែខ្ចី ត្រួយ ) 
 


ក្តៅក្នង ( ត្រួយ ផ្លែខ្ចី ) 

រាគមួល , ទម្លាក់ព្រូន ( គ្រាប់ )


បំប៉នក្រលៀន និង ថ្លើម 
ការពារ ជំងឺមហារីក …. ។ល។

អត្ថបទដោយ ផ្កាយ និស្ស័យ 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here