កាំរន្ទះ ព្យាបាលក្អកធ្លាក់ឈាម ឡើងឈាម រាំងរដូវ ឃាត់ឈាម របេង!

3726

*ផ្នែកប្រើប្រាស់៖

–  ផ្កា ស្លឹក មែក ដើម និងឫស។

*ការព្យាបាល៖

– ផ្កា៖ ឃាត់ឈាម ព្យាបាលរបេង ក្អកធ្លាក់ឈាម រាំងរដូវ ឡើងឈាម

ក្នុង១ថ្ងៃ១៥ក្រាម (ស្ងួត) ដាំទឹកផឹក។

– ឫស៖ ព្យាបាលរបេង ក្អកមានស្លេស្ម៍ ក្អកមានឈាម

ដាំផឹក ៥០ក្រាម (ស្ងួត) ក្នុង១ថ្ងៃ។

– មែក និងស្លឹក៖ ព្យាបាលឈឺឆ្អឹង ស្រ្តីក្រោយឆ្លងទន្លេហើយ ដាំទឹកហូប ៥០ក្រាម (ស្ងួត) ក្នុង១ថ្ងៃ។

ឯកសារយោង៖ មជ្ឍមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របូរាណ្យ

*** សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះគួរប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសណាផ្សេង។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here