ការដាំត្រកួនតាមបែបធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី (hydroponics)ដែលយើងអាចធ្វើបានដោយងាយស្រួល ចំណាយអស់តិច

327

ការដាំត្រកួនតាមបែបធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមី (hydroponics)ដែលយើងអាចធ្វើបានដោយងាយស្រួល ចំណាយអស់តិច ហើយអាចប្រមូលផលបានច្រើនដងផងដែរ។សូមតាមទស្សនារូបភាពពីរបៀបធ្វើ៖

ប្រភពរូបភាព៖ Van Johnny

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here