ការដាំចេកអោយបានដើមថ្លោស ហើយធំលឿន បែបងាយៗ

919

សូមពិនិត្យមើលរូបខាងក្រោមពីបច្ចេកទេសក្នុងការដាំចេកអោយបានដើមថ្លោស ហើយធំលឿន បែបងាយៗ។

Image may contain: plant and outdoorImage may contain: food and outdoorImage may contain: outdoorImage may contain: plant and outdoorNo automatic alt text available.Image may contain: outdoorImage may contain: plantImage may contain: food and outdoorNo automatic alt text available.Image may contain: plantImage may contain: plant, outdoor and natureImage may contain: plant, outdoor and natureImage may contain: plant, tree, sky, outdoor and nature

ប្រភព៖ កសិកម្មភ្នំព្រឹក

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here