ការច្នៃកង់ឡាន អោយក្លាយទៅជារងដំណាំដាំដុះបានយ៉ាងល្អ

894

ខាងក្រោមជាកម្រងរូបភាពនៃការការច្នៃកង់ឡាន សម្រាប់ជាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ ដោយប្រើប្រាស់ច្នៃឡើងវិញនូវកង់ឡានដែលឈប់ប្រើប្រាស់ អោយក្លាយទៅជារងដំណាំដាំដុះបានយ៉ាងល្អ។ សូមជួយចែករំលែកបន្តដើម្បីជាចំណេះដឹងថ្មីៗដល់បងប្អូន និងកសិករយើងបានដឹងផង។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here