ការកែច្នៃធ្វើឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់ចំណីមាន់

253

សូមពិនិត្យមើលដំណាក់កាលនៃការកែច្នៃធ្វើឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់ចំណីមាន់ដូចខាងក្រោម៖

រូបភាព អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here