កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ និងការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ហៅកាត់ថា SEED របស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដា Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) initiative

278

រដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានផ្តល់ថវិកាដល់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ចំនួន 10 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល 5 ឆ្នាំសម្រាប់សិស្សថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ និងថ្នាក់ អ្នកជំនាញអាជីព ដល់សមាជិកនៃប្រទេសអាស៊ាន ដើម្បីទទួលបានការអប់រំកម្រិតពិភពលោកនៅប្រទេសកាណាដា។

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ និងការផ្លាស់ប្តូរការសិក្សាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ហៅកាត់ថា SEED
នឹងផ្តល់ឱ្យបុគ្គលគ្រប់រូបដែលជាសមាជិកអាស៊ាន ជាពិសេសស្ត្រី ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត ដើម្បីដាក់ពាក្យដើម្បីវគ្គសិក្សាខ្លីៗ ឬស្រាវជ្រាវនៅកាណាដា។ អាហារូបករណ៍នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងវិស័យនានា ដែលរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ាន ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយគម្លាតអភិវឌ្ឍន៍ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដូចជាវិស័យកសិកម្ម ថាមពលកកើតឡើងវិញ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិរបស់ស្រ្តី និងកុមារី។

បេក្ខជនមកពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង 10 រួមមាន កម្ពុជា ប្រ៊ុយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ភូមា ហ្វីលីពីន សឹង្ហបូរី ថៃ វៀតណាម និងដារូសាឡឹម អាចដាក់ពាក្យសុំទៅ SEED ។ គម្រោង SEED នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់បេក្ខជនពីរប្រភេទដូចខាងក្រោម:

– និស្សិតមហាវិទ្យាល័យ ទាំងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់ឧត្តម
– អ្នកជំនាញអាជីព (mid-career professional) ដែលចង់បន្តការសិក្សាវគ្គខ្លី នឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍជំនាញតាមរយៈវគ្គសិក្សាខ្លីៗ ឬផ្លាស់ប្តូរការអប់រំនៅប្រទេសកាណាដា។ កម្មវិធីនេះទំនងជានឹងមាននៅឆ្នាំ 2019

រដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានផ្តល់ថវិកាដល់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដូចខាងក្រោម:
– ថ្លៃសុំទិដ្ឋាការ និង/ ឬ ការសិក្សា/ ច្បាប់អនុញ្ញាតការងារ
-ថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសកាណាដា (សម្រាប់អ្នកទទួលបានអាហារូបករណ៍តែប៉ុណ្ណោះ) និងថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះត្រឡប់មកវិញនៅពេលបញ្ចប់អាហារូបករណ៍។
– ធានារ៉ាប់រងសុខភាព
– ការចំណាយរស់នៅ (មួយចំនួន)
– ការចំណាយលើការធ្វើដំណើរផ្លូវគោកមួយចំនួន ដូចជា រថយន្ដក្រុងជាងដើម និង
-សៀវភៅ សម្ភារសិក្សា លើកលែងកុំព្យូរទ័រ និងសម្ភារមួយចំនួនដែលត្រូវការសម្រាប់ការសិក្សា ឬការស្រាវជ្រាវ។

 

រដ្ឋាភិបាលកាណាដារំពឹងថានឹងបានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវអាហារូបករណ៍នេះ ។
បេក្ខជន-បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតពីការចុះឈ្មោះ និងការបំពេញសំណុំលិខិតអាហារូបករណ៍។

អត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

English

The Government of Canada is funding CAD $10 million scholarship program over five years for post-secondary students and mid-career professionals from Southeast Asia to access world-class education in Canada.

The Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) initiative will provide individuals from ASEAN member states, especially women, the opportunity to apply for short-term studies or research in Canada. Scholarships will be awarded in fields that contribute to ASEAN?s efforts to narrow the development gap and reduce poverty in Southeast Asia, such as climate-smart agriculture, renewable energy, public financial management, and sexual and reproductive health and rights of women and girls.

Candidates from all 10 ASEAN member states (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam) can apply to SEED. The SEED project will provide scholarships for two types of candidates:

– College, undergraduate and graduate students already registered with post-secondary academic institutions in ASEAN member states who will enrich their on-going studies with courses and/or research in Canada; and
– mid-career professionals from ASEAN member countries who will undertake professional development through short-term courses or educational exchanges in Canada. This aspect of the program will likely become available in 2019.

Canadian host institutions will disburse scholarship funds to the scholarship recipient to contribute to the following costs:
– visa and/or study/work permit fees;
– airfare, for the scholarship recipient only, to Canada by the most direct and economical route and return airfare upon completion of the scholarship;
– health insurance;
– living expenses (modest);
– ground transportation expenses in Canada, including a bus pass; and
– books, supplies, and equipment, excluding computers, required for the recipient?s study or research.

Canadian institutions will be expected to contribute to the project by waiving the tuition and/or academic fees at their institutions. In addition to the funds allocated to the recipients by Canada, the Canadian host institution may also claim CAD $300 per scholarship recipient to assist with administrative costs once the scholarship recipient arrives in Canada.

More information is available at http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here